100% hồ sơ TTHC tại Hà Nội sẽ được giải quyết đúng hạn, trước hạn

25/12/2019 16:18 PM

Đây là chỉ tiêu đặt ra tại Quyết định 7216/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của TP.Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2020 như sau:

- 100% TTHC và các dịch vụ công được rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, trên cổng thông tin điện tử của Thành phố, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

-100% TTHC, dịch vụ công được đưa ra tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố và tại nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa của các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp được Thành phố ủy quyền giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- 100% Sở, ban, ngành Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của Thành phố.

- 100% các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời, đúng thời gian theo quy định pháp luật.

- 100% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

- 100% các cơ quan, đơn vị tuân thủ quy định về chế độ thông tin báo cáo và sổ nhật ký tiếp nhận và trả kết quả.

- 100% công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị có trình độ, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử đáp ứng yêu cầu của Thành phố.

Quyết định 7216/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 23/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn