Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Luật mới: Không còn công chức là hiệu trưởng trường công lập

20/12/2019 09:01 AM

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 được thông qua ngày 25/11/2019 với nhiểu điểm mới quan trọng, trong đó có việc sửa đổi khái niệm công chức.

Toàn văn điểm mới Luật cán bộ, công chức sửa đổi 2019

Cụ thể, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

- Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

- Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an.

So với quy định hiện hành, người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập  sẽ không còn là công chức.

Như vậy, theo quy định mới thì hiệu trưởng trường công lập sẽ không còn là công chức.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mà không còn là công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Đồng thời, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 cũng bãi bỏ một số cụm từ tại các điều, khoản như sau:

- Bỏ cụm từ “, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước” tại khoản 4 Điều 66;

- Bỏ cụm từ “, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân” tại khoản 5 Điều 66;

- Bỏ cụm từ “và đơn vị sự nghiệp công lập” tại khoản 6 Điều 66;

- Bỏ cụm từ “đơn vị sự nghiệp công lập,” tại khoản 1 Điều 70.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,908

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn