Công bố TTHC sửa đổi, bị bãi bỏ trong hoạt động ngân hàng

18/12/2019 15:41 PM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Ảnh minh họa

Theo đó, NHNN công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-NHNNThông tư số 21/2019/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, NHNN công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, bao gồm (i) Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã; (ii) Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã.

NHNN công bố 04 thủ tục hành chính được sửa, đổi bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, bao gồm: (i) Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô; (ii) Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân; (iii) Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân; (iv) Thủ tục đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân.

NHNN công bố 01 thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, cụ thể: Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ được thay thế bằng 02 thủ tục hành chính sau: (i) Thủ tục đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô; (ii) Thủ tục đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô.

NHNN công bố 03 thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, cụ thể: (i) Thủ tục gia hạn thời gian khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ được thay thế bằng Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô; Các thủ tục: (ii) Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ khác địa bàn tỉnh, thành phố và (iii) Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố được thay đổi bằng Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô.

NHNN công bố 03 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, bao gồm: (i) Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố; (ii) Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; (iii) Thủ tục thay đổi địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do chia, tách địa giới hành chính kể từ ngày 01/6/2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

LP

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn