Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy chế mới về thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

17/12/2019 14:55 PM

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 3605/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kèm theo Quyết định 3605/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung quy định về đánh giá, thông báo kết quả thi và trường hợp bảo lưu kết quả thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:

- Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổng cục trưởng TCHQ thông báo kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ, Trường Hải quan Việt Nam, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố, nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

- Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2015/TT-BTC.

- Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ, Trường Hải quan Việt Nam, báo Hải quan điện tử;

Hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ, Trường Hải quan Việt Nam, báo Hải quan điện tử mà kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức.

Đồng thời, bổ sung quy định trường hợp phúc khảo khi không đồng ý với kết quả thi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi. Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày TCHQ tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu của bưu chính nơi gửi.

Lưu ý: Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Tổng cục trưởng TCHQ tổ chức phúc khảo bài thi theo quy chế của Hội đồng thi và thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ, Trường Hải quan Việt Nam, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố, nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

Quyết định 3605/QĐ-TCHQ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/12/2019 và thay thế Quyết định 2504/QĐ-TCHQ.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn