Tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu

17/12/2019 11:14 AM

Ngày 27/11/2019, Tổng cục Hải quan có Công văn 7402/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP về phế liệu nhập khẩu.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hướng dẫn về hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu như sau:

- Về việc nộp hồ sơ phế liệu nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 34 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP (thay thế Điều 60) thì doanh nghịêp khai thông tin, nộp chứng từ điện tử hồ sơ phế liệu nhập khẩu để thực hiện thủ tục hải quan thông quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tuy nhiên, hiện tại Cổng thông tin một của quốc gia chưa có chức năng để doanh nghiệp gửi hồ sơ phế liệu nhập khẩu và chức năng để cơ quan hải quan và xem thông tin hồ sơ doanh nghiệp gửi.

Do vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian chưa có chức năng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì việc khai thông tin và nộp các chứng từ điện tử của hồ sơ phế liệu nhập khẩu theo quy định tại khoản 34 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP (thay thế Điều 60) sẽ thực hiện thông qua Hệ thống dữ liệu điện tử hải quan.

- Các đơn vị hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định 40/2019/NĐ-CP (trừ tờ khai hải quan) cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu).

Cơ quan hải quan căn cứ thông tin số, ngày cấp do người khai hải quan khai tại chỉ tiêu 1.38 - Giấy phép nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra, đối chiếu theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Mục II Công văn 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 7402/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn