Từ ngày 01/7/2021, chính thức thí điểm bỏ HĐND phường tại Hà Nội

09/12/2019 10:05 AM

Ngày 27/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội như sau:

- Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND;

- Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường.

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết 97/2019/QH14 và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

Kể từ ngày 01/07/2021, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết 97/2019/QH14.

Trường hợp Chủ tịch UBND quận, thị xã chưa bổ nhiệm được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của Nghị quyết 97/2019/QH14 cho đến khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường mới được bổ nhiệm.

Văn bản của chính quyền địa phương ở phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành trước ngày 01/7/2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng.

Nghị quyết 97/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn