Kết quả xét thăng hạng CDNN giáo viên hạng III lên hạng II năm 2019

05/12/2019 14:34 PM

Ngày 29/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT công nhận kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2019.

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
từ hạng III lên hạng II năm 2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, công nhận kết quả xét thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2019 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có danh sách kèm theo).

Thời hạn bổ nhiệm và hưởng chế độ theo CDNN giáo viên hạng II đối với giáo viên đạt kết quả được tính từ ngày 01/12/2019.

Căn cứ Quyết định công nhận kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có giáo viên dự xét thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2019 quyết định bổ nhiệm (hoặc trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm) vào CDNN giáo viên hạng II đối với giáo viên đạt kết quả, báo cáo kết quả bổ nhiệm về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn