Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thêm trường hợp bằng cử nhân bị thu hồi, hủy bỏ từ ngày 10/01/2020

04/12/2019 16:26 PM

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:

- Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Cấp cho người không đủ điều kiện;

- Do người không có thẩm quyền cấp;

- Bị tẩy xóa, sửa chữa;

- Để cho người khác sử dụng;

- Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.

Theo khoản 1 Điều 38 Luật Giáo dục đại học 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018): Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Như vậy, từ ngày 10/01/2020, sẽ bổ sung thêm trường hợp bằng cử nhân bị thu hồi, bãi bỏ do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.

Trong trường hợp này, người được cấp văn bằng, chứng chỉ có nghĩa vụ nộp lại văn bằng, chứng chỉ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bằng, chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi văn bằng, chứng chỉ.

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/01/2020 và thay thế Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT; bãi bỏ Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 và Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/06/2012.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 38,130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn