Thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019

04/12/2019 11:36 AM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch 2815/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019.

Kế hoạch thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp
ngành Kiểm sát năm 2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Căn cứ nhu cầu công tác, chỉ tiêu số lượng các ngạch Điều tra viên được giao, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, phê duyệt chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng ngạch chức danh Điều tra viên và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, cụ thể:

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 04 Điều tra viên cao cấp, 12 Điều tra viên trung cấp, 05 Điều tra viên sơ cấp;

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương: 02 Điều tra viên cao cấp.

Đối tượng tham gia dự thi là công chức đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Sĩ quan Quân đội nhân dân đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương; đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Về hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi, cách tính điểm thi

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp năm 2019 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 60 phút.

- Nội dung thi: Kiến thức pháp luật về nghiệp vụ điều tra hình sự.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương cử người dự thi, lập danh sách và hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước ngày 15/12/2019.

- Thời gian tổ chức thi: dự kiến tháng 01/2020.

- Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Cách tính điểm thi: Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; điểm thi trắc nghiệm: 100, tính hệ số 1).

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 2815/KH-VKSTC ngày 29/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn