Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hà Nội: Sẽ tuyển dụng bổ sung giáo viên dạy Chương trình GDPT mới

02/12/2019 15:53 PM

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 246/KH-UBND triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị đội ngũ để thực hiện Chương trình GDPT 2018, cụ thể:

- Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học và nhân viên để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT 2018.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định.

- Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng Chương trình GDPT 2018, xác định đối tượng và số lượng giáo viên, nhân viên cần đào tạo, bồi dưỡng từng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên, nhân viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT 2018 phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở các cấp học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình GDPT 2018; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của Thành phố.

Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố được tập huấn theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến và hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình GDPT 2018 đối với từng cấp học, lớp học, môn học.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 246/KH-UBND ngày 28/11/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn