Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức ngành Lao động năm 2019

30/11/2019 16:19 PM

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Các nội dung: Nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP, Nghị định 88/2017/NĐ-CPCông văn 4978/LĐTBXH- TCCB ngày 28/11/2017 của Bộ về việc hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động.

Hồ sơ, văn bản báo cáo việc triển khai, kết quả thực hiện phải được gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2020. Trong đó, báo cáo kết quả gửi về Bộ bao gồm:

- Công văn báo cáo quá trình thực hiện;

- Tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

- Danh sách những công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực nêu rõ lý do hạn chế về năng lực;

- Danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ.

Các mẫu danh sách nêu trên được đính kèm tại Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27/11/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn