Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phế liệu theo Nghị định 40

30/11/2019 14:50 PM

Các vấn đề liên quan đến hồ sơ hải quan NK phế liệu; kiểm tra thực tế phế liệu NK; theo dõi trừ lùi trên phần mềm, đưa hàng về bảo quản vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị Hải quan địa phương thực hiện.

Phế liệu giấy nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Linh.

Về việc nộp hồ sơ phế liệu NK, theo quy định tại Khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì doanh nghiệp khai thông tin, nộp chứng từ điện tử hồ sơ phế liệu NK để thực hiện thủ tục hải quan thông quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tuy nhiên hiện tại Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa có chức năng để doanh nghiệp gửi hồ sơ phế liệu NK và chức năng để cơ quan Hải quan vào xem thông tin hồ sơ doanh nghiệp gửi. Do vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong thời gian chưa có chức năng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì việc khai thông tin và nộp các chức từ điện tử của hồ sơ phế liệu NK theo quy định tại Khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định 40/2019/NĐ-CP sẽ thực hiện thông qua Hệ thống dữ liệu điện tử hải quan.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định 40/2019/NĐ-CP (trừ tờ khai hải quan) cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Liên quan đến giấy xác nhận ký quỹ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp doanh nghiệp thực hiện ký quỹ cho 1 chuyến hàng thì người khai hải quan nộp bản chính Giấy xác nhận ký quỹ cho cơ quan Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ký quỹ cho 1 hợp đồng tổng (khối lượng lớn, hàng hóa NK thành nhiều chuyến) thì người khai hải quan xuất trình bản chính Giấy xác nhận ký quỹ cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh phương tiện vận tải để cập nhật và thực hiện trừ lùi số tiền ký quỹ trên phần mềm quản lý phế liệu NK (ESCRAP); nộp bản chính Giấy xác nhận ký quỹ cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai đầu tiên. Các chuyến hàng NK tiếp theo của doanh nghiệp khi làm thủ tục NK sẽ gửi bản quét từ bản chính Giấy xác nhận ký quỹ cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định 40/2019/NĐ-CP; đồng thời khai báo thông tin tại phần ghi chú trên tờ khai hải quan nội dung: “bản chính Giấy xác nhận ký quỹ đã nộp tại tờ khai hải quan số… ngày…”.

Về vấn đề kiểm tra thực tế hàng hóa phế liệu NK, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp doanh nghiệp lựa chọn kiểm tra chất lượng tại cơ sở sản xuất theo Khoản 28 Điều 3 (sửa đổi, bổ sung Điều 55) Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan không yêu cầu thực hiện đồng thời với thời điểm kiểm tra và lấy mẫu của Tổ chức giám định phế liệu NK do Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định. Việc giám sát quá trình thực hiện lấy mẫu của Tổ chức giám định theo quy định tại Khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định 40/2019/NĐ-CP được thực hiện bởi chi cục hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đặc biệt, về việc lấy mẫu, kiểm định hải quan, trường hợp lô hàng NK có thông tin chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, có dấu hiệu gian lận thương mại hoặc hàng hóa có nghi ngờ là chất thải thì chi cục hải quan nơi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa phối hợp với Cục Kiểm định/Chi cục Kiểm định hải quan thực hiện lấy mẫu đại diện cho lô hàng để thực hiện phân tích, đánh giá.

Ngoài ra, trong văn bản Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương theo dõi trừ lùi trên phần mềm quản lý phế liệu NK (ESCRAP), đưa hàng về bảo quản.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn