Hà Nội ban hành tiêu chuẩn riêng với lãnh đạo chủ chốt

26/11/2019 07:54 AM

Những người được dự kiến giới thiệu làm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021- 2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 19/11/2019 về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019, của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn này là về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, căn cứ tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy, cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Trong đó, đối với một số chức danh cần xem xét cụ thể theo hướng: Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các đồng chí cấp ủy được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức Quốc hộiLuật Tổ chức chính quyền địa phương...

Các đồng chí dự kiến giới thiệu làm lãnh đạo chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND) ở cấp trên, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, cần kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp (trừ trường hợp là cán bộ điều động, luân chuyển).

Trường hợp đặc biệt, nếu nhân sự chưa kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp, thì cấp ủy trực tiếp quản lý cán bộ phải báo cáo về nguồn cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lực, uy tín đối với nhân sự và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, tùy từng vị trí công tác, nhân sự dự kiến còn phải đạt tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định…

HOÀNG PHONG

Theo Tiền phong

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn