Công bố 02 TTHC mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan

11/11/2019 09:29 AM

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2061/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, công bố 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm:

- 01 thủ tục hành chính mới: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, bãi bỏ thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu đã được công bố tại Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 (chi tiết tại số thứ tự 7 điểm A mục 2 phần I ban hành kèm theo Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).

Tổng cục Hải quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định 2061/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn