3 thủ tục của Bộ Thông tin và Truyền thông sắp thực hiện chính thức qua NSW

06/11/2019 16:09 PM

Từ ngày 8/11/2019, 3 thủ tục hành chính mới của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện chính thức qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

3 thủ tục kết nối mới của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm: Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Để phục vụ triển khai chính thức 3 thủ tục nêu trên, Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng các chức năng tra cứu theo các thủ tục trên hệ thống thông quan điện tử tập trung (Ecustoms) cho CBCC hải quan.

Các cục hải quan địa phương chỉ đạo CBCC truy cập hệ thống thông quan điện tử tập trung để tra cứu, khai thác thông tin liên quan đến 3 thủ tục nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy với chứng từ nêu trên đã được cấp thông qua NSW.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để phục vụ kết nối 3 thủ tục nêu trên, thời gian qua, Trung tâm thông tin của bộ đã phối hợp với Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) triển khai nhiều công việc liên quan như chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; chỉ tiêu thông tin; phát triển phần mềm…

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thủ tục nêu trên.

Với việc kết nối thêm 3 thủ tục vào ngày 8/11 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông có 5 thủ tục hành chính được kết nối chính thức qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tuy nhiên, vừa qua, Bộ này đề nghị dừng thực hiện đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện.

Thủ tục đang triển khai chính thức hiện nay của Bộ Thông tin và Truyền thông là Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

Thái Bình

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn