Giáo viên chỉ được xét thi đua, khen thưởng khi kết thúc năm học

05/11/2019 16:00 PM

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó, bổ sung quy định về xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với giáo viên.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo như: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xét sau khi kết thúc năm học.

Như vậy, giáo viên chỉ được xét danh hiệu thi đua, khen thưởng khi kết thúc năm học.

Thông tư 12/2019/TT-BNV còn bổ sung một số quy định chung về khen thuởng như sau:

- Khi khen thưởng cho tập thể, cá nhân không thuộc đối tượng quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lương, bộ, ban, ngành, tỉnh chỉ khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền, không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Đối với khen thưởng theo chuyên đề thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư 12/2019/TT-BNV.

- Không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước khi bộ, ban, ngành, tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, khu vực...

Bên cạnh đó, quy định các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, gồm: Huân chương; Huy chương; danh hiệu vinh dự Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(So với hiện hành, không còn quy định hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc).

Thông tư 12/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư 08/2017/TT-BNV.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn