Công bố 06 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23/10/2019 14:48 PM

Vừa qua, tại Phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019 và 05 Nghị quyết.

1. Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH14 ngày 08/10/2019 về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang;

2. Nghị quyết 781/NQ-UBTVQH14 ngày 08/10/2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Ông Bùi Văn Cường;

3. Nghị quyết 782/NQ-UBTVQH14 ngày 09/10/2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

4. Nghị quyết 783/NQ-UBTVQH14 ngày 09/10/2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021;

5. Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 ngày 11/10/2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn;

6. Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 ngày 17/10/2019 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019.

Theo đó, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019:

- Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi)Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9);

- Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

+ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét; thông qua tại một kỳ họp);

+ Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,743

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn