Nâng cấp hệ thống kế toán thuế tập trung

22/10/2019 08:40 AM

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố; Cục Kiểm tra sau thông quan về việc nâng cấp hệ thống kế toán thuế tập trung (KTTTT).

Theo đó, thực hiện kế hoạch nâng cao hệ thống KTTTT hiện tại sang hệ thống KTTTT mới đáp ứng Thông tư 174/2015/TT-BTCThông tư 112/2018/TT-BTC, sau một thời gian thực hiện, qua rà soát sổ kế toán tại các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan trên hệ thống KTTTT, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức ngay việc thực hiện rà soát, kiểm tra và đôn đốc DN nộp tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp phạt (nếu có) đảm bảo thu hồi nợ phạt vi phạm hành chính vào NSNN kịp thời, giảm nợ phạt vi phạm hành chính.

Hoạt động tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin Hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan).

Đồng thời, căn cứ quyết định phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát, kiểm tra và cập nhật vào hệ thống KTTTT theo hướng dẫn tại Điểm IV phần I sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa XNK ban hành kèm theo Quyết định 1280/QĐ-TCHQ ngày 26/4/2019 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế XNK và Cục CNTT&TK Hải quan phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ xử lý các vướng mắc của các cục hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện.

Theo Tổng cục Hải quan, qua rà soát số liệu kế toán trên hệ thống KTTTT, tờ khai hải quan có số tiền nợ thuế từ 1 đồng trở xuống và tờ khai thừa tiền thuế từ 1 đồng trở xuống phát sinh tại 3 mã đơn vị hải quan (mã 01AC, 02F3, 03PJ).

Để đảm bảo nguyên tắc lên báo cáo, nguyên tắc làm tròn số đối với tiền đồng theo quy định tại Điều 6 Thông tư 174/2015/TT-BTC và hỗ trợ các đơn vị trong việc xử lý các khoản nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục CNTT & TK Hải quan thực hiện điều chỉnh toàn bộ số nợ thuế từ 1 đồng trở xuống và tờ khai thừa tiền thuế từ 1 đồng trở xuống trên hệ thống KTTTT.

Đồng thời gửi kèm theo file excel danh sách các khoản nêu trên theo từng mã hải quan để các đơn vị theo dõi.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị có mã hải quan 01AC, 02F3, 03PJ thực hiện rà soát, kiểm tra và theo dõi số liệu các tờ khai hải quan đã được Tổng cục Hải quan xử lý nêu trên.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn