Nâng cao chất lượng của đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

21/10/2019 08:34 AM

Nhằm hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Quy trình mới sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH Ảnh: ST

Thêm giải pháp

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,85 triệu người, BHXH tự nguyện khoảng 453 nghìn người; Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,732 triệu người; Bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người; BHYT khoảng 85,2 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số.

BHXH Việt Nam đang thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Trong thời gian qua, từ việc giám sát đôn đốc tình hình hoạt động của các Đại lý thu BHXH, BHYT, phát hiện vẫn còn một số Đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông tin của các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu. Theo đó, trước 16h00 hàng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn.

Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển cơ quan Bưu điện. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia BHXH, BHYT.

Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH, đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách.

Đã thanh tra, kiểm tra trên 18.000 doanh nghiệp

Về việc thực hiện thanh, kiểm tra doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 18.078 đơn vị, trong đó số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 6.575 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 7.519 đơn vị; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra liên ngành là 3.984 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT, đã phát hiện 23.285 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 91.914 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 2.045 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng: 3.328 triệu đồng.

Về mức đóng, đã phát hiện số lao động đóng không đúng mức quy định là 25.990 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 45.196 triệu đồng;

Về phương thức đóng, số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ khi có Quyết định là 2.171.126 triệu đồng; số tiền nợ đơn vị đã nộp: 1.461.775 triệu đồng. Số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH là 6.567 triệu đồng; số tiền phải thu hồi về quỹ BHTN là 2.222 triệu đồng; số tiền phải thu hồi về quỹ BHYT là 57.403 triệu đồng.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, chi phí KCB BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nâng cao chất lượng của các đại lý thu BHXH, BHYT.

Xuân Thảo

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn