Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chặt chẽ các dự án ODA và vốn vay ưu đãi

19/10/2019 16:07 PM

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành công văn số 5324/KBNN-KSC yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, xác nhận hạch toán ghi thu ghi chi bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Ảnh Thuỳ Linh.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”, Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung trong công tác kiểm soát chi, ghi thu ghi chi các dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

Theo đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp đôn đốc chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án gửi hồ sơ kiểm soát chi, đề nghị ghi thu ghi chi ngay ra Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục kiểm soát xác nhận, hạch toán ghi thu ghi chi khi đủ điều kiện theo quy định, không để dồn vào cuối năm mới gửi hồ sơ ra Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cũng quán triệt các đơn vị thực hiện tốt phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc: “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước để rút ngắn thời gian kiểm soát chi; thực hiện kiểm soát chi, xác nhận hạch toán ghi thu ghi chi bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng hồ sơ chưa xử lý tại Kho bạc Nhà nước quá thời hạn quy định mà không có lý do, không thông báo cho đơn vị.

Đối với năm 2019, các dự án có nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, chính quyền địa phương vay lại nhưng chưa hoàn tất thủ tục ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát xác nhận thanh toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn này theo quy định nếu có kế hoạch vốn (dự toán) được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao.

Đối với các dự án ODA, vay ưu đãi thực hiện cơ chế Ngân sách Trung ương cấp phát một phần, vay lại của chính quyền địa phương một phần theo tỷ lệ, phần vốn chính quyền địa phương vay lại chưa được giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền hoặc giao chưa đủ cơ cấu theo tỷ lệ, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát xác nhận thanh toán, ghi thu ghi chi phần đã được ghi kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền. Phần chưa được giao kế hoạch hoặc thiếu kế hoạch, Kho bạc Nhà nước ghi rõ trên giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư lý do từ chối do chưa có kế hoạch vốn được giao.

Đối với các dự án ODA, vay ưu đãi thực hiện cơ chế ngân sách cấp phát một phần, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập vay lại một phần theo tỷ lệ, trường hợp phần ngân sách cấp phát chưa có kế hoạch vốn được giao hoặc thiếu kế hoạch vốn, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát xác nhận giá trị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành phần vay lại theo đúng tỷ lệ vay lại. Phần ngân sách cấp phát chưa có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao hoặc thiếu kế hoạch vốn ghi từ chối trên giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư do chưa có kế hoạch vốn được giao hoặc thiếu kế hoạch vốn.

Đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ độc lập không gắn với khoản vay thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, đối tượng kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước thực hiện theo đúng hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Quy trình kiểm soát chi, ghi thu ghi chi nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Các trường hợp khác chỉ thực hiện kiểm soát khi có hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Việc kiểm soát xác nhận, thanh toán trong phạm vi kế hoạch vốn (dự toán) được cấp có thẩm quyền giao.

Việc hạch toán ghi thu ghi chi đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ độc lập không gắn với khoản vay thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn