Công chức không được đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc

19/10/2019 11:47 AM

Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị 5465/CT-KBNN ngày 16/10/2019 về việc tăng cường các giải pháp trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Chỉ thị 5465/CT-KBNN ngày 16/10/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Giám đốc KBNN tỉnh, Giám đốc Sở Giao dịch KBNN chủ động phối hợp với chủ đầu tư, ban Quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

Nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án;

Thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân cố tình vi phạm gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo tại Công điện 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019.

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi về cơ chế chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; đối với các dự án được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 5465/CT-KBNN ngày 16/10/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn