13 văn bản hợp nhất của các Luật vừa được cập nhật

16/10/2019 09:08 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng 13 văn bản hợp nhất của các Luật vừa được cập nhật.

File Word 13 văn bản hợp nhất các Luật vừa được cập nhật

Theo đó, cập nhật 13 văn bản hợp nhất các Luật sau đây:

- Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm.

- Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ.

- Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Đầu tư.

- Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhà ở.

- Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Xây dựng.

- Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị.

- Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Đấu thầu.

- Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường.

- Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kế toán.

- Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường bộ.

- Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại.

- Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn