Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 vào cuối năm 2019

14/10/2019 14:26 PM

Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 325/TB-VP nêu kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 9/2019.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước là công cụ chính để Thành phố thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc. Việc xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng Thành phố thông minh, xây dựng nền kinh tế số là xu hướng tất cả các thành phố trên thế giới và Việt Nam đang hướng tới để nâng cao được năng suất lao động, quản lý xã hội hiệu quả hơn.

Để thực hiện tốt nội dung này trong thời gian tới, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng các DVC trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% TTHC được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4. Giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ đôn đốc các đơn vị rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm, rút gọn các thủ tục không cần thiết, tổng hợp xây dựng quy trình thực hiện trình Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành theo quy định, làm cơ sở xây dựng phần mềm DVC trực tuyến của Thành phố; đề xuất phương án tiếp nhận, vận hành DVC trực tuyến đã triển khai thí điểm.

Trên cơ sở kết quả hoàn thành số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng triển khai số hóa dữ liệu các chuyên ngành, lĩnh vực khác. Việc số hóa dữ liệu của ngành, cấp nào thì thủ trưởng của ngành, cấp đó chịu trách nhiệm. Yêu cầu áp dụng công nghệ số hóa mới, hiện đại nhất, công nghệ ảnh mầu và khả năng bóc tách các lớp dữ liệu tự động, đảm bảo sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Chính phủ, Bộ, ngành với thành phố Hà Nội.

Giao các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công cụ thể trong các văn bản của UBND Thành phố, xây dựng lộ trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai phù hợp.  Thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Giao Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư; tổ chức các hội nghị chuyên đề hướng dẫn, tuyên truyền việc cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện xây dựng CSDL về công chức, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tập trung rà soát, kiểm tra công nghệ, cách triển khai xây dựng CSDL đất đai của các nước trên thế giới, hướng tới triển khai xây dựng CSDL đất đai trên nền 3D, phục vụ hiệu quả việc quản lý, khai thác của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, giao Tổ Công tác giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất lựa chọn 20 điểm tại các tổ dân phố và tòa nhà cao tầng thực hiện triển khai thí điểm bảng điện tử thông minh; tích hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, dịch vụ trông giữ xe thông minh Ipacking; tìm kiếm điểm vui chơi, trung tâm văn hóa nghệ thuật ... trên địa bàn Thành phố; thanh toán phí DVC, điện nước, học phí, viện phí... phục vụ người dân thông quan công cụ quét mã QR (thực hiện trong tháng 10/2019)...

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chiến lược dài hạn về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tương lai cho Thành phố, trong đó, nghiên cứu, áp dụng mô hình của một số quốc gia phát triển về việc đem chương trình giảng dạy về công nghệ thông tin vào trưởng phổ thông, phấn đấu 10 đến 20 năm nữa, Thành phố xây dựng được nguồn nhân lực giỏi về công nghệ thông tin, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin cho xã hội...

Thùy Linh

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn