Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Tổng cục, Cục, Chi cục thuế

17/09/2019 08:50 AM

Đây là yêu cầu của Bộ tài chính tại Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục, Cục thuế, Chi cục thuế theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Việc hợp nhất các Chi cục thuế thành Chi cục thuế khu vực phải đảm bảo chặt chẽ, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phải đảm bảo đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.

- Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng nhằm hoàn thành toàn diện công tác thu năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các cán bộ, công chức quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong việc thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng và không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 29/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn