05/03/2012 10:41 AM

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo dự thảo trên, Bộ Tài chính dự kiến sẽ điều chỉnh tăng bốn loại lệ phí và bổ sung một loại lệ phí.

Một số loại lệ phí liên quan đến đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông sẽ tăng từ 20.000 đến 50.000 đồng. Mức phí cấp mới kèm theo biển số, cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký xe kèm theo biển số hiện đang áp dụng là 150.000 đồng/lần/phương tiện, dự kiến tăng lên 200.000 đồng/lần/phương tiện. Lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số dự kiến tăng từ 30.000 lên 50.000 đồng/lần/phương tiện; lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời dự kiến sẽ tăng từ 50.000 lên 70.000 đồng…

Dự thảo bổ sung lệ phí cấp giấy phép lái xe (công nghệ mới) với mức 135.000 đồng/lần/giấy phép. Hiện dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của các bộ, ngành, người dân.

AT

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn