Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về quy hoạch xây dựng

16/09/2019 13:44 PM

Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2015/NĐ-CP như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 72/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng 2014, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng.

Như vậy, phạm vi điều chỉnh đã bỏ nội dung giấy phép quy hoạch so với hiện hành.

Trước đó, quy định về giấy phép quy hoạch đã được bãi bỏ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

- Sửa đổi yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng:

+ Luận cứ, xác định phạm vi ranh giới vùng; mục tiêu và thời hạn quy hoạch.

(So với hiện hành, bỏ quy định "Đối với vùng liên tỉnh, liên huyện, vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh nhiệm vụ quy hoạch cần phải luận cứ, cơ sở hình thành phạm vi ranh giới vùng").

+ Các yêu cầu về thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; yêu cầu về định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng liên huyện, vùng huyện; yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược, quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; yêu cầu đối với việc đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên.

Lưu ý: Giấy phép quy hoạch đã được cấp cho chủ đầu tư trước ngày 30/8/2019 thì tiếp tục được thực hiện theo thời hạn ghi trong Giấy phép quy hoạch.

Nghị định 72/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 30/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn