Đăng tải đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng TTĐT

19/08/2019 14:25 PM

Ngày 29/7/2019, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1754/BXD-QHKT hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Công văn 1754/BXD-QHKT ngày 29/7/2019

Giao diện Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 01/3/2019, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Nay, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc, cơ quan chuyên môn:

Đăng tải các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp tỉnh, huyện quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử: quyhoach.xaydung.gov.vn.

Thông tin đăng tải trong các đồ án Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị bao gồm các nội dụng sau đây:

- Quyết định phê duyệt;

- Bản đồ hiện trạng;

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

- Bản đồ giao thông;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật;

- Thuyết minh tóm tắt;

- Quy định quản lý quy hoạch theo đồ án được duyệt;

- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được ban hành (nếu có).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn