Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế 2019

12/08/2019 14:33 PM

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 4545/BYT-TCCB về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức chuyên ngành y tế năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong việc tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II năm 2019, cụ thể như sau:

- Xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I:

+ Từ bác sĩ chính (hạng II) lên bác sĩ cao cấp (hạng I);

+ Từ bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) lên bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I);

+ Từ dược sĩ chính (hạng II) lên dược sĩ cao cấp (hạng I).

- Xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II:

+ Từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II);

+ Từ bác sĩ y học dự phòng (hạng III) lên bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II);

+ Từ y tế công cộng (hạng III) lên y tế công cộng chính (hạng II);

+ Từ dược sĩ (hạng III) lên dược sĩ chính (hạng II).

Văn bản và hồ sơ cử viên chức dự xứt thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I năm 2019 của lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 16/12/2019.

Văn bản và hồ sơ cử viên chức dự xứt thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 02/12/2019.

Công văn 4545/BYT-TCCB ngày 07/8/2019 thay thế Công văn 4202/BYT-TCCB ngày 23/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,553

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn