Luật Giáo dục 2019: Thay đổi quy định về tín dụng giáo dục

29/07/2019 13:39 PM

Hiện hành, Luật Giáo dục 2005 quy định Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay tiền để người học thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Luật Giáo dục 2019 đã sửa đổi quy định về tín dụng giáo dục như sau:

Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay tiền để người học có điều kiện học tập. Khuyến khích xã hội hóa hoạt động tín dụng giáo dục.

Như vậy, quy định mới đã mở rộng đối tượng được vay tiền để học tập thay vì chỉ quy định "người học thuộc gia đình có thu nhập thấp" như hiện hành.

Đồng thời, Luật Giáo dục 2019 cũng sửa đổi một số nội dung sau:

Về quy định miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên:

Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm giá vé khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Chính phủ.

Thay vì quy định chế độ miễn, giảm phí như Luật Giáo dục 2005.

Về chính sách miễn giảm học phí đối với người học:

Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

So với hiện hành, chính sách mở trợ cấp và miễn, giảm học phí đã được mở rộng hơn.

Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Luật Giáo dục 2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13Luật số 97/2015/QH13.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,897

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn