Sẽ trình Quốc hội thông qua 04 dự án Luật vào tháng 10/2019

27/07/2019 13:44 PM

Nghị quyết 714/NQ/UBTVQH14 ngày 08/7/2019 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, 04 dự án Luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 10/2019 bao gồm:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Nghị quyết đồng thời công bố danh sách 08 dự án Luật, Nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua trong tháng 5/2020, đơn cử như:

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021;

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

- Luật Biên phòng Việt Nam;

- Luật Thỏa thuận quốc tế;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 714/NQ/UBTVQH14 ban hành ngày 08/7/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,399

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn