Hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến công chứng

19/07/2019 10:55 AM

Ngày 10/7/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2572/BTP-BTTP về việc thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến hoạt động công chứng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ Tư pháp hướng dẫn chung một số nội dung sau:

- Điều 2 Luật sửa đổi 11 Luật có liên quan đến quy hoạch sửa đổi Luật Công chứng.

Cụ thể, bãi bỏ các quy định liên quan đến quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

Hiện nay, Bộ KH&ĐT đã có văn bản trình Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, trong đó có Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

- Việc thành lập Văn phòng công chứng phải tuân theo các tiêu chí do UBND cấp tỉnh ban hành và các quy định của Luật Công chứng.

Luật Công chứng, Luật sửa đổi 11 Luật có liên quan đến quy hoạch giao Bộ Tư pháp xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách phát triển nghề công chứng.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng chính sách phát triển nghề công chứng để trình Chính phủ xem xét, ban hành bảo đảm Nhà nước có chính sách phát triển nghề công chứng một cách phù hợp, tránh tùy tiện, tràn lan, kém chất lượng.

- Việc triển khai thi hành Luật sửa đổi 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, Luật Công chứng, ngày 12/02/2019, Bộ Tư pháp đã có Công văn 449/BTP-BTTP, hướng dẫn một số nội dung cơ bản về việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 2572/BTP-BTTP ngày 10/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,347

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn