Đổi mới hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển

12/07/2019 10:34 AM

Đây là điểm mới tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam:

+ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; (Hiện hành là Vùng Cảnh sát biển)

+ Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, 2, 3, 4; (Hiện hành là Cụm đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy)

+ Đoàn trinh sát số 1, 2; (Hiện hành là Cụm trinh sát)

+ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển; (Hiện hành là Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển)

Đồng thời không còn quy định Trung tâm thông tin Cảnh sát biển và Hải đoàn Cảnh sát biển nằm trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

- Các cơ quan, đơn vị đầu mối và cấp cơ sở trực thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị này đã được bổ sung thêm so với quy định hiện hành.

Nghị định 61/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực ngày 28/8/2019 thay thế Nghị định 86/2009/NĐ-CP, Nghị định 96/2013/NĐ-CP, Nghị định 13/2015/NĐ-CP, Nghị định 66/2010/NĐ-CP.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn