06 nhóm đối tượng đầu tư công từ ngày 01/01/2020

05/07/2019 09:10 AM

Luật Đầu tư công 2019 vừa được Quốc hội ban hành, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng đầu tư công.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Luật Đầu tư công 2019 thay thế cụm từ “lĩnh vực đầu tư công” bằng “đối tượng đầu tư công” so với quy định hiện hành.

Đồng thời, bổ sung thêm đối tượng đầu tư công. Cụ thể, có 06 đối tượng đầu tư công sau đây:

- Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc tách riêng dự án độc lập được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

- Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội.

- Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.

- Đầu tư lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

Hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 và thay thế Luật Đầu tư công 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 28/2018/QH14.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,968

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn