Ban hành Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW năm 2005

14/06/2019 08:06 AM

Quyết định 704/QĐ-TTg ban hành kế hoạch tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, việc tổng kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong 15 năm qua.

Trên cơ sở đánh giá, đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.

Việc thực hiện tổng kết và xây dựng báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương như sau:

- Cơ quan chủ trì: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 22/8/2019 các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải gửi báo cáo về Bộ tư pháp để tổng hợp.

UBND cấp tỉnh giúp Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp theo đề cương và thời hạn trong Kế hoạch 1267-KH/BCĐ ngày 15/5/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 48.

Quyết định 704/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 07/6/2019.

Nguyễn Thương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn