Giải pháp tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

11/06/2019 08:57 AM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, yêu cầu các bộ, ngành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

- Xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả;

- Tổ chức lại bộ máy bên trong của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

- Đổi mới cơ chế hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

- Đổi mới cơ chế tài chính.

Quyết định 705/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực ngày 07/6/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn