Triển khai công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

10/06/2019 15:48 PM

Ngày 07/6/2019, Thủ tướng ra Chỉ thị 14/CT-TTg về việc bảo đảm tăng cường an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thủ tướng chỉ thị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thực hiện một số giải pháp sau:

- Đối với công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trong hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý:

Lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên thuộc quyền quản lý hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 và cấp độ 4, định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá và báo cáo Bộ Thông tin và truyền thông trước ngày 14/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (cấp độ 5), định kỳ 06 tháng một lần thực hiện kiểm tra đánh giá và báo cáo Bộ Thông tin và truyền thông trước ngày 14/6 và ngày 14/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn