Đã cập nhật Văn bản hợp nhất về Quy chế tuyển sinh đại học chính quy

07/06/2019 15:30 PM

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT các Thông tư quy định về Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hợp nhất 03 Thông tư sau đây:

- Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

- Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT;

- Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 386

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn