Hướng dẫn lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020

30/05/2019 10:00 AM

Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1831/BTP-TCCB ngày 21/5/2019 về việc lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tư pháp báo cáo Bộ Tài chính (trong đó có nội dung đề nghị bố trí kính phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đề nghị:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ lập Danh sách dự kiến đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 (theo Biểu mẫu kèm theo Công văn này).

- Tổng cục Thi hành án dân sự lập Danh sách dự kiến đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 cho toàn Hệ thống Thi hành án dân sự.

Danh sách dự kiến đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Xem chi tiết tại Công văn 1831/BTP-TCCB ngày 21/5/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn