Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hướng dẫn mới về xếp ngạch, bậc lương cán bộ, công chức từ 01/7/2019

28/05/2019 15:00 PM

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Toàn văn Thông tư 03/2019/TT-BNV

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hướng dẫn xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

- Việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng thực hiện theo Thông tư 79/2005/TT-BNV; Thông tư 13/2018/TT-BNV; Thông tư 02/2007/TT-BNV và các văn bản khác có liên quan.

- Cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư 03/2019/TT-BNV còn sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

- Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan quản lý công chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tư 13/2010/TT-BNV:

Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức được cử số lượng công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch theo nguyên tắc không hạn chế số lượng công chức được cử dự thi.

- Bổ sung quy định: Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo Quy chế, Nội quy ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 13/2010/TT-BNV.

Thông tư 03/2019/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn