04 điều kiện để công chức ngành tài chính được cử đi học sau đại học

07/05/2019 11:48 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 678/QĐ-BTC về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính, trong đó quy định điều kiện cử công chức ngành tài chính đi đào tạo sau đại học.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Quy chế, điều kiện cử công chức ngành tài chính đi đào tạo sau đại học, bao gồm:

- Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm cử đi đào tạo được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Không quá 40 tuổi, tính từ thời điểm cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất 02 lần thời gian đào tạo;

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm hoặc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đối với công chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ, còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

Lưu ý: Quy chế này không áp dụng đối với các chương trình bồi dưỡng của dự án, đề án sử dụng nguồn kinh phí riêng.

Quyết định 678/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 19/4/2019 và thay thế Quyết định 1648/QĐ-BTC ngày 02/7/2012.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,821

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn