Từ năm 2019, sẽ cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ

06/05/2019 16:31 PM

Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, từ năm 2019 và các năm tiếp theo các bộ, ngành và địa phương:

Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, trong đó:

- Tăng tối thiểu 20% số lượng cuộc họp theo hình thức trực tuyến;

- Cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Nghị quyết 36a/NQ-CP, Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016, Quyết định 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017;

Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính;

Giải quyết các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến cải cách hành chính.

Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC chính thức có hiệu lực ngày 24/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,917

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn