Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hàng loạt chính sách ưu đãi với dự án điện mặt trời trên mái nhà

08/04/2019 14:15 PM

Ngày 31/3/2019, Bộ Tài chính đã có Công văn 1534/BTC-CST hướng dẫn chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Về ưu đãi đầu tư:

Dự án điện mặt trời trên mái nhà sản xuất điện từ năng lượng mặt trời thuộc ngành nghề “sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch” thì thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Về thuế nhập khẩu:

Dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất dưới 50kw thực hiện chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quyết định 11/2017/QĐ-TTg.

Trường hợp dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất dưới 50kw thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì dự án còn thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án.

- Về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): mặt hàng điện không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

- Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải kê khai, nộp thuế TNCN, thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thực hiện áp dụng tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập quy định cho hoạt động sản xuất theo quy định tại điểm b.1 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Ngoài ra, còn nhiều chính sách ưu đãi về thuế GTGT, phí, lệ phí áp dụng đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,054

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn