Giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân

05/04/2019 09:12 AM

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn bước đầu các Bộ, cơ quan, địa phương về nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2019 (ban hành kèm theo Công văn 1083 /BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Hướng dẫn, chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bao gồm 05 loại chi phí sau đây:

- Chi phí hành chính;

- Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định;

- Phí, lệ phí;

- Chi phí rủi ro pháp lý;

- Chi phí không chính thức.

Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan,  địa phương nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, góp phần nâng xếp hạng chỉ số B1.

Hướng đến mục tiêu từ 2019 - 2021, đạt được kết quả nâng xếp hạng chỉ số B1 lên từ 5 - 10 bậc, cụ thể:

- Năm 2019: tăng ít nhất 2 bậc.

- Năm 2020: tăng lên từ 3 - 5 bậc.

- Năm 2021: tăng lên từ 5 - 10 bậc.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại Công văn 1083 /BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,770

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn