Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức

01/04/2019 07:33 AM

Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/01/2019), công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

Trước đó, theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP, công chức phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất, mới được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên, theo Nghị định 161/2018, công chức dự thi nâng ngạch còn phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Cũng theo Nghị định 161/2018, thi nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

- Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (thi viết).

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn