Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tổng hợp 10 văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

30/03/2019 15:09 PM

Ngày 28/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

File Word toàn bộ văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

Như vậy, đã có 10 văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 (còn hiệu lực), bao gồm:

- Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS);

- Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở;

- Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS;

- Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư;

- Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD, Thông tư 11/2015/TT-BXD; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS và quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD;

- Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP;

- Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

- Công văn 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn