Thời gian đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy trung cấp là 320 giờ

06/03/2019 09:29 AM

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thời gian đào tạo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp là 320 giờ, bao gồm:

- Lý thyết: 96 giờ (Một giờ học lý thuyết là 45 phút).

- Thực hành, thảo luận, bài tập: 206 giờ (Một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút).

- Thi/kiểm tra: 18 giờ (Một giờ thi/kiểm tra là 60 phút).

Trong đó, một giờ tích hợp là 60 phút và một ngày học không quá 08 giờ.

Thời gian cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trung cấp không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc khoá bồi dưỡng.

Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, người đứng đầu cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình chi tiết, tài liệu giảng dạy cho cơ sở mình và công bố trên trang thông tin điện tử để người học lựa chọn.

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2019 và bãi bỏ Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH, Thông tư 36/2011/TT-BLĐTBXH.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,755

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn