Hướng dẫn tuyển dụng công chức ngành kiểm sát 2019

27/02/2019 10:03 AM

Ngày 26/02/2019, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Hướng dẫn 20/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, trong khi chờ VKSND tối cao sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức, năm 2019 tiếp tục thực hiện Quy chế tuyển dụng công chức VKSND (ban hành kèm theo Quyết định 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016) và Hướng dẫn 4685/VKSTC-V15 ngày 17/11/2017; đồng thời thực hiện theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Những đơn vị đã được phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trước ngày 15/01/2019 thì tiếp tục thực hiện trong thời hạn 06 tháng.  Sau thời gian đó nếu không hoàn thành thì thực hiện theo Nghị định 161/2018.

VKSND cấp tỉnh chủ động tuyển dụng công chức đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2018, trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế theo Kế hoạch 111/KH-VKSTC ngày 19/9/2018 và Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy chế, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành kiểm sát nhân dân vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý, chức danh tư pháp và điều chuyển làm công tác khác đối với công chức, viên chức có vi phạm, thiếu sót đã được chấn chỉnh nhưng không khắc phục.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 26/02/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn