Được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa chưa thông quan tái xuất ra nước ngoài

22/02/2019 15:01 PM

Nếu hàng hóa chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, sau đó tái xuất ra nước ngoài, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan hàng đầu tư gia công, Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Trang

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc chính sách thuế GTGT đối với lô hàng hóa là xe ô tô sát xi của Công ty TNHH Liên doanh MAZ ASIA chưa thông quan đã tái xuất ra nước ngoài.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 3 Luật Thuế GTGT năm 2018 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

Bên cạnh đó, cần căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ, Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính…

Với các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Hải quan TP. Hải Phòng cần kiểm tra hồ sơ và các chứng từ liên quan đến các tờ khai nhập khẩu, các tờ khai tái xuất khẩu lô hàng xe ô tô sát xi của Công ty TNHH Liên doanh MAZ ASIA.

Nếu Công ty đã nộp thuế GTGT cho các lô hàng trên nhưng hàng hóa chưa được thông quan/giải phóng hàng, sau đó toàn bộ hàng hóa thuộc các tờ khai trên đã được tái xuất ra nước ngoài (hàng hóa không được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam) thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại Khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn