Có thể tổ chức thi trực tuyến để cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

09/01/2019 08:34 AM

Thông tư 125/2018/TT-BTC về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm được Bộ Tài chính ban hành ngày 24/12/2018 quy định về tổ chức thi chứng chỉ; cấp, thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;...

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Theo đó, các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến hoặc thi viết.

Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức tại các địa điểm sau:

- Các điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

- Các điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này do cơ sở đào tạo đăng ký.

Thí sinh dự thi được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm khi thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi, cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinhthi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Thông tư 125/2018/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,849

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn