Nghị định 119/2018/NĐ-CP: 10 nội dung trong hóa đơn điện tử

17/09/2018 09:49 AM

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018) thì trong hóa đơn điện tử có 10 nội dung sau đây:

1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

4. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

Hóa đơn điện tử

5. Tổng số tiền thanh toán;

6. Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

7. Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

8. Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

9. Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

10. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Đồng thời, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung này.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn